You are currently viewing In cautarea sinelui pierdut la Art Yourself Gallery

In cautarea sinelui pierdut la Art Yourself Gallery

Că tot a venit primavara şi oraşul a început sa respire un aer mai curat, cu miros de copaci înfloriţi, în perioada 24 martie-4 aprilie, Art Yourself Gallery ne propunem să privim cu mai multă atenţie micile ecosisteme care ne înconjoară prin expoziţia Aflora. Fotograful Cornel Lazia încearcă să surprindă legătura dintre coronamentele întortocheate ale arborilor, formele organice care delimitează discret oraşele şi locuitorii îngânduraţi ai acestora. Formele sunt descompuse şi recompuse evidenţiind o legătură formală între lumea botanică şi cea umană care ascunde o alta mai profundă, oferind astfel o nouă perspectivă asupra urbanului.

Stanislav Cebanenco ne propune o altfel de călătorie, un anabasis fără ocolişuri, cu o serie de lucrări de grafică reunite sub titlul de Self-Searching. După cum o sugerează si titlul expoziţia este doar un început, un pretext pentru o căutare a sinelui care nu se încheie niciodată, esenţial fiind drumul parcurs şi nu finalitatea. Prin creaţiile sale artistul încearcă să spună ceva semnificativ despre societatea în care trăim, despre experienţele împărtăşite alături de cei din generaţia sa, pornind de la demersul său individual de autodefinire :

Self-searching este de fapt un moment care mi-a fost oferit și prin care ofer, la rândul meu, un moment de observare si de interpretare artistică a tot ce mă înconjoară, să pot reflecta momente cu adevărat importante pentru societate, pentru felul nostru de-a fi și pentru mine…putem spune o pagină  din ceea ce sunt sau simt, un pasaj si, probabil, o acceptare a ceea ce suntem, un moment al generației mele și nu numai.

In fond, cei doi artişti încearcă să desluşească prin artă propria poveste, pe care o recompun fie printr-o fotografie eterică care transformă formele botanice şi umane, contopindu-le, fie prin desene cu linii precise bântuite de fantasme şi amintiri.

Lasă un răspuns